Konsultacje Społeczne Miasta Częstochowy

Ankieta ewaluacyjna dotycząca VIII edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie

Celem niniejszej ankiety jest poznanie opinii oraz uwag mieszkańców i mieszkanek dotyczących VIII edycji budżetu obywatelskiego.

Zostaną one przeanalizowane w celu zdefiniowania zasad kolejnej, IX edycji budżetu obywatelskiego, w sposób w jak największym stopniu odpowiadający oczekiwaniom możliwie największej liczbie Częstochowian i Częstochowianek.

Ankieta jest anonimowa. W każdym pytaniu proszę zaznaczyć 1 odpowiedź.